Welcome to Suprawatinterlaws, Honour, Reliability & Experiences
Mon-Fri: 8.30-17.30
Saturday, Sunday CLOSED
Sapansung Bangkok
Thailand
+662 3721617-8
+662 7294023
suprawatinterlaws@gmail.com
News
   News    นายกฯอังกฤษยังไม่ใช้ ม.50 ถอนตัวออกจาก EU ตอนนี้

นายกฯอังกฤษยังไม่ใช้ ม.50 ถอนตัวออกจาก EU ตอนนี้นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า สหราชอาณาจักรจะยังไม่ประกาศใช้มาตรา 50 เพื่อให้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในขณะนี้

นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า สหราชอาณาจักรจะยังไม่ประกาศใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน เพื่อให้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในขณะนี้ โดยระบุว่า ผลการลงประชามติไม่ใช่ผลที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับอังกฤษ แต่ต้องเคารพผลดังกล่าว และจะดำเนินการตามนั้นด้วยวิธีการที่ดีที่สุด

นายคาเมรอนระบุว่า การออกจากสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอังกฤษ แต่สถาบันการเงินของสหราชอาณาจักรมีแผนการที่แข็งแกร่ง และสามารถรับมือความไม่แน่นอนที่เกิดจากปัจจัย Brexit

นายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน ยืนกรานว่าการเจรจาดังกล่าวต้องรอจนกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มาแทนตน ซึ่งคงจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม

ทางด้านผู้นำของเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี กล่าวหลังการประชุมระบุว่า จะยังคงไม่มีการเจรจากับอังกฤษเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป จนกว่าอังกฤษจะประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการในการออกจากสหภาพยุโรป (EU) โดยนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมัน กล่าวว่า เราตกลงกันว่าจะยังคงไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการกับทางอังกฤษ จนกว่าอังกฤษจะประกาศใช้มาตรา 50

ขณะที่การรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพื่อร้องเรียนผ่านระบบ online เพื่อให้มีการเปิดลงประชามติรอบใหม่ในประเด็นสมาชิกภาพของอังกฤษในสหภาพยุโรปสามารถหาผู้สนับสนุนได้มากกว่า 3 ล้านคนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา

ผู้ร่วมร้องเรียนดังกล่าวพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎบัญญัติที่ว่าถ้าฝ่ายที่ชนะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย “ให้อยู่ต่อ” หรือ “ให้ถอนออก” ได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่า 60% จากสัดส่วนจำนวนผู้ใช้สิทธิลงประชามติที่ต่ำกว่า 75% ก็ให้ทางการจัดการลงประชามติใหม่อีกรอบหนึ่งได้

คำร้องเรียนดังกล่าวต้องการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนเพียง 100,000 คน แต่ตัวเลขที่ได้มามีสูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับจำนวนที่สามารถขอให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้

ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ร่วมลงชื่อเรียกร้องเป็นพวกที่ได้ลงประชามติหนุนให้อังกฤษถอนตัวออกจาก EU แล้วมาเปลี่ยนใจทีหลัง หรือพวกที่ได้ลงคะแนนหนุนให้อยู่ต่อใน EU หรือพวกที่เพียงแต่มีสิทธิลงประชามติเท่านั้นmoneychannel.co.th